Sesės valgo picą, kad net ausys linksta. Mama sako:

-Drakoniukės jūs mano.

Mažoji pakelia galvą:

-Sese, aš drakoniukė?

-Drakoniukė, drakoniukė, - atsako sesė pilna burna.

- O tu - drakoniukė? - vėl klausia mažoji.

- Mhmh, - linkteli didžioji.

- Mama, tėte, o jūs tada drakonai?

-Ne, mes ne drakonai, - vienbalsiai atsako mama su tėčiu.

- Sese, - pasigirsta gailus balsas. – Mes drakoniukės, kurios neturim tėvų...

***

Vyras apkabino mamą, o 4 metų sūnus sako:

- Tėti, jei taip stipriai mylėsi mamą, tai dar vienas brolis atsiras.

***

3 metų mergaitę tėvai anksti kelia į darželį. O ji:

- Šiandien neisiu, vakar buvau.

***

7 metų mergaitė, kuri yra trečias vaikas šeimoje, klausosi radijo. Ten kažkoks statistikos ekspertas kalba, kad kas trečias vaikas Lietuvoje gimsta ne santuokoje. Mergaitė be galo pasipiktina:

- Na, taip, aišku... Sesė su broliu santuokiniai, o aš, trečia, tai jau nesantuokinė. Taip nesąžininga.

***

Ketverių metų berniukas pamatė, kad močiutė turi burnoje kelis auksinius dantis. Sako:

- Močiute, tu kaip aukso puodas esi, dabar visi tave pavogti norės.

***

Tėtis kalbasi su 3 metų sūnumi:

-O kas yra stipriausias vyras, kurį tu pažįsti?

- Mmm... Tai – mamytė.

***

Ketverių metų mergaitė po pasivaikščiojimo išpoškino tėvui:

- Aš taip pavargau, taip pavargau... Turbūt per mažai benzino buvo į kojas įpilta...

***

Mažosios sesės vardas yra Justė. Penkiametė klausia mamos:

- Mama, o kai sesė užaugs, ar jos vardas bus Justina?

***

Senelis klausia 3 metukų anūkėlio, iš kur atsiranda bangos. Berniukas atsako:

- Banginis plaukia, ir bangos taip pasidaro

***

Mama, o kodėl teta nenusisveikino?

- Tai kad pasisveikino.

- Nee! Priėjo, pasisveikino, o nuėjo – nenusisveikino.

***

Mama klausia pusketvirtų metų mergaitės, ar ji norėtų šokti gatvės šokius. O ji atsako:

,- Ne. Gi mašina nutrenks.